Blog

Utylizacja oleju – warto zatrudnić firmę zewnętrzną

By 2 września 2019 No Comments
Utylizacja oleju

Prawo nakłada obowiązek należytego postępowania ze zużytym olejem na właścicieli restauracji, barów oraz innych lokali gastronomicznych.

Odpadów takich nie wolno wlewać bezpośrednio do kanalizacji. Nieumiejętne obchodzenie się ze zużytym olejem skutkuje bowiem całkowitym zatkaniem rur oraz trudnościami w oczyszczaniu wody.

Dlatego restauracje zatrudniają firmy zewnętrzne, zajmujące się utylizacją oleju.

Firmy zewnętrzne odbierają zużyty olej

Pracownicy naszej firmy, po podpisaniu umowy z lokalem gastronomicznym, odbiorą stary olej z restauracji i pozostawią klientowi beczki na kolejny.

W zależności od ilości zużywanego oleju, beczki te mogą mieć pojemność:

  • 20 litrów,
  • 40 litrów,
  • 50 litrów,
  • 60 litrów.

Do powinności właściciela baru będzie należało odpowiednie ich przechowywanie. Pojemniki powinny stać na utwardzonym podłożu i być zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu. Nie wolno doprowadzić do rozcieńczenia cieczy opadami atmosferycznymi.

Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa transportują niebezpieczną ciecz

Zabrane beczki z olejem odwieziemy do naszej siedziby i odpowiednio zutylizujemy ciecz, niezależnie od jej rodzaju.

Procesowi recyklingu podlegają bowiem zarówno oleje rzepakowe, jak i słonecznikowe, palmowe czy sojowe.

Zawartość beczek oczyszczamy i poddajemy odpowiednim procedurom.

Zużyty olej może być powtórnie wykorzystany jako biopaliwo. Może być także zastosowany w przemyśle paszowym oraz kosmetycznym. Zmieszany z olejami mineralnymi stosowany jest jako opał w piecach centralnego ogrzewania.

Zewnętrzne firmy wystawiają dokumenty

Procedura przekazania nam oleju przez klienta potwierdzana jest Kartą Przekazania Odpadu. Obowiązek jej wystawienia nakłada Rozporządzenie Ministra Środowiska. W nim też znaleźć można wzór Karty.

Zatrudnienie firmy zewnętrznej do utylizacji zużytego odpadu zdejmuje z przedsiębiorcy konieczność zajmowania się posmażalaniczymi odpadami, ich wywozem i utylizacją. Dostarczane beczki są szczelne i wytrzymałe, a co za tym idzie, eliminują ryzyko wylania się oleju. Usługa jest atrakcyjna cenowo, dlatego warto z niej skorzystać.