Blog

Zasady odbioru i transportu zużytego oleju

By 2 lipca 2019 No Comments
zużyty olej

Restauracje, bary czy lokale gastronomiczne muszą radzić sobie nie tylko z górami zwykłych śmieci, czy resztkami jedzenia lecz także ze zużytym, posmażalniczym olejem.

Nie wolno wlewać go bezpośrednio do kanalizacji, chociaż może się wydawać to najszybszym sposobem na pozbycie się oleju. Jednak działanie takie skutkować będzie całkowitym zatkaniem rur i trudnościami w oczyszczaniu wody. Korozja, a w efekcie pękanie rur to kolejne fatalne skutki wylewania oleju do kanalizacji. Dlatego istnieją jasne zasady, dotyczące postępowania ze zużytym olejem. Jakie?

Odbiór i transport zużytego oleju

Na szczęście naprzeciw potrzebom punktów gastronomicznych wychodzą wyspecjalizowane firmy, zajmujące się odbiorem oraz utylizacją odpadów posmażalniczych.

Firmy te odbierają stary olej, podstawiając klientom beczki na kolejny; 20, 40, 50 lub 60 litrowe, w zależności od potrzeb danej restauracji. Po określonym czasie, pracownicy firmy odbiorą zapełniony pojemnik i zostawią pusty.

Po przeprowadzeniu procedury, za przekazany olej wystawiona zostanie Karta Przekazania Odpadu, będąca potwierdzeniem, że odpad został oddany zgodnie z wymogami prawa. Obowiązek wystawiania takiej karty, a także jej wzór określony jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213).

Warto także zdać sobie sprawę, że wedle obowiązującego prawa, beczki z olejem powinny stać na utwardzonym podłożu i powinny zostać odpowiednio zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu. Olej należy właściwie zabezpieczyć także przed rozcieńczeniem opadami atmosferycznymi oraz przed jego szkodliwym wpływem na środowisko.

Co dalej ze zużytym olejem?

Zużyty olej jest następnie oczyszczany i wykorzystywany jako biopaliwo. Znajduje zastosowanie także w przemyśle paszowym oraz kosmetycznym. Można go mieszać z olejami mineralnymi i stosować jako opał w piecach centralnego ogrzewania.

Warto stosować się do regulacji, związanych z przechowywaniem zużytego oleju, bowiem wpuszczony do środowiska może spowodować poważne szkody.